Da bi se dobio miran oblik i ugodna atmosfera vašeg vrta, potrebno je imati smisao za biljke, vodu, kamenje i, naravno, za ljude. Samo savršeni sklad između ovih komponenti daje nam dugoročnu i lijepu sliku - Stvoriti prostor u kojem se dobro osjećamo i nalazimo mir sa sobom i drugima.