Stvaramo oaze mira...

 • Prirodno kamenje svake vrste
 • Putevi, ulazi, terase, stepenice, dvoriste

 • Zidovi od prirodnog kamena

 • Iskopi

 • Travnjaci

 • Novogradnja

 • Sadjenje i presadjivanje

 • Obrezivanje drveca i zbunja

 • Njega

 • Vrata, rampe i ograde u kreativnoj izvedbi

 • Bazeni, fontane i izvorno kamenje

 • Jezerca i potoci

Materijali koje rado upotrebljavamo, su uz ostale staklo, svjetlo (podna rasvjeta), metalne konstrukcije i drvo.

Uz to radimo sa ljudima koji su kvalificirani i kreativni .

Umjetnost je sve uskladiti,okolinu i individualne zelje,
I
tako stvoriti savrsenu harmoniju.

flower