Prirodni kamen nam omogucava oblikovanje vrta u skladu sa prirodom. Odlucujuci je rez odnosno oblik kamena,zatim nacin polaganja. Na koju podlogu se kamen polaze, da li na kamenu-ili betonsku postelju, naposljetku ovisi od samog kamena I koliko je zahtjevan.